Ang Tatlong Magkakaibigan

 

Mayroong tatlong magkakaibigan
Tutubi, kuhol, at hipon naman.
Iyong tatlong iyon, gumayak maglakbay,
Makikipagpiyesta, doon sa Talisay.

Hindo ko pag-anhin, sa kanilang paglakad
Tatlong magkakaibigan sa parang at gubat,
Inabot ng init, gumalagalawad;
Ang pobreng hipon, pumula ang balat.

Sa malaking lumbay ng tutubi't kuhol,
Pinanangisan ang namatay na hipon;
Kaginsaginsay ang kuhol ay sinipon,
Agad suminga, ang laman ay tumapon.


Sa malaking lungkot ng tutubing nagiisa,
Pinanangisan ang namatay na mga kasama;
Agad pinahid ang luha sa mata,
Sa malaking disgrasya, ang ulo'y sumama.

Info Luha
Foreword  Luneta 
Ako'y Tutula Mi Ultimo Ubo
Ang Gatas at Itlog  Nanay Tatay Kain Lugaw 
Ano Ang Palabas?   Niyurum Gusum Gusum 
Bakit? Dukit!  One Day, Isang Araw 
Banturete  One Plus One 
Bata Batuta  Palaka ay Kumakalabukab
Bato Bato sa Lañgit Pen Pen Sarapen 
Bayang Magiliw  Pen Pen de Sarapen
Bonifacio Pico Pico 
Diyos, Ako'y Matutulog Pitong Ihiman
Fay Futris  Pulis Pulis 
Indian Pana  Saan Ka Pupunta? 
Isa Dalawa Tatlo Sapatos ni Siyon 
Jack N' Poy  Sigiripit 
Kayabangan Sino Ang Namatay ? 
Ken Liyon Tatlong Magkakaibigan
Konting Bato Tinale, tinalo, tinola
Photos / Graphics © Godofredo Stuart / StuartXchange
HOME      •      SEARCH      •      EMAIL